Úzkokolejné železnice

Úzkokolejné železnice

JHMD - Jindřichohradecké místní dráhy

JHMD - Jindřichohradecké místní dráhy a.s. vznikly provatizací úzkokolejek ČD, které se nacházejí v okolí Jindřichova Hradce. Traťové úzkokolejné spojení na sever je hojně využíváno cestujícími kterří dojíždějí do zaměstnání a žáky, kteří dojíždějí do škol. Jižní větev JHMD už takové štěstí nemá neboť spojení po silnici z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice je o polovinu kratší než po kolejích JHMD. Jižní větev JHMD se díky této skutečnosti stala také železnicí volného času. Vedle oprav a rekonstrukcí původních drážních staveb (staniční budovy, vodárny a sladiště) na ubytovací objekty pro jihočeským krajem cestující turisty se JHMD postarala o vznik nového památníku Járy Cimrmana (pro neznalé - český vševěd a vynálezce) v zastávce Kaproun. JHMD také začala provozovat historická vozidla (parní lokomotivy, osobní a nákladní vozy), která se jednak v jejím inventáři nacházela ještě po ČD a ČSD a jednak jejich nákupem a rekonstrukcí do provozuschopného stavu. Vlakové soupravy volného času jezdící zejména v letních měsících byly natolik přeplněné že JHMD musela zakoupit výkonější parní lokomotivy (Resita U46.0 a polská U46.1 (Px)) a zvětšit svůj vozový park (vozy Máv) aby nápor svezeníchtivých turistů po úzkých kolejích úspěšně zvládla. V roce 2013 provedla JHMD přestavbu polských mototorových vozů M27.0 podle přinejmenším velmi diskutabilního architektonického návrhu - dnes přezdívaného "hašišbedna". Je pravdou, že v zimní mlze na jihu Čech budou tato vozidla JHMD poněkud hůře viditelná dík svému zbarvení jak chodcům a cestujícím, tak motoritům . Krom úzkokolejek dnes také provozují JHMD některé normálně - rozchodné železnice (Doupovská a Švestková dráha).
Oficiální jízdní řád JHMD a další informace najdete na stránkách JHMD.

JHMD JHMD JHMD JHMD JHMD
JHMD JHMD JHMD JHMD JHMD


Úzkokolejné železnice - Hl. stránka