Úzkokolejné železnice

Úzkokolejné železnice

Muzeum průmyslových železnic Zbýšov

Muzeum průmyslových železnic Zbýšov vzniká na traťovém tělese původní uhelné železniční vlečky Zastávka u Brna - Zbýšov. Hlavní areál muzea je umístěn na okraji Zbýšova u dolu Jindřich. Původní normálněrozchodný svršek je postupně vyměňován (přestavován) za svršek úzkokolejný. V původní odbočce Babice je postavena úzkokolejná výhybna. Z pojízných trakčních vozidel vlastní Muzeum průmyslových železnic Zbýšov průmyslovou parní lokomotivu BS80. Další funkční trakční vozidla představují dieselové a elektrické úzkokolejné lokomotivy z našich průmyslových, polních a lesních železnic. Po dobudování celého muzea by měla úzkokolejná trať 600mm končit v železniční stanici Zastávka u Brna, která se tak stane další stanicí ČD se dvojím železničním rozchodem. Krom expozice úzkokolejných železnic v měřítku 1:1 má k dispozici Muzeum průmyslových železnic také modelovou železnici v měřítku 1:22 polních drah. Oficiální stránky Muzea průmyslových železnic Zbýšov: Muzeum průmyslových železnic.

Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic
Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic


Úzkokolejné železnice - Hl. stránka