Úzkokolejné železnice

Úzkokolejné železnice

Zahradní dráha Nad Mniší horou - Rakovec

Zahradní železnice Nad Mniší horou - Rakovec v Brně vznikla z potřeby zkoušet vyrobené modely měřítka 1:22.5 pro vniřní i venkovní užití. Železnice se původně nacházela na ulici Pod Mniší horou 603. Od roku 2017-18 funguje Zahradní železnice nad Mniší horou - Rakovec na ulici Ruda 140 Brně-Bystrci. Spolu s tím přišla i myšlenka otevřít tuto zahradní zkušebnu i pro veřejnost. Dík poloze kterou zahrada má bylo možno vybudovat dobrou zkušební trať zahradní železnice se značným stoupáním a malými poloměry (dáno výrobcem kolejiva). Nicméně sklon svahu zahrady je poměrně značný, takže bylo nutno vybudovat vratné traťové serpentiny a jeden nadjezd. I přez tyto úpravy má dráha sklon 5-6% (u velké železnice již zubačka) a je dobrá pro zkoušení modelů trakčních i tažených vozidel. Na tonto sklonu bohužel neobstojí některá sériově vyráběná vozidla (např. U37.0 od LGB), což je zajisté škoda. Nová trať je postavena ve vodorovné niveletě, jen odbočka má stejné sklonové poměry jako na původním působišti. Dráha je pro veřejnost otevřena v jarních a letních měsících každou první neděli. Modely trakčních vozidel jsou napájeny z trakční baterie 12V doplněnou o protizkratovou ochranu. Na dráze jsou provozována vozidla různých železničních správ a můžeme zde spatřit modely vozidel domácích (ČSD, ČD, JHMD, Boržavská dráha) nebo zahraničních (RhB, FO, WSB), (DR, DB, RüB, Máv). Spolu s modely a stavbami, které byly doplněny figurkami lidí a zvířat a jinými dalšími předměty vznikl miniaturní a v jistém slova smyslu i historický skanzen 1:22.
Oficiální webové stránky: Zahradní železnice .

Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice

Úzkokolejné železnice - Hl. stránka