Úzkokolejné železnice

Úzkokolejné železnice

Zahradní dráha pod Mniší horou Brno

Zahradní železnice pod Mniší horou v Brně vznikla z potřeby zkoušet vyrobené modely měřítka 1:22.5 pro vniřní i venkovní užití. Spolu s tím přišla i myšlenka otevřít tuto zahradní zkušebnu i pro veřejnost. Dík poloze kterou zahrada má bylo možno vybudovat dobrou zkušební trať zahradní železnice se značným stoupáním a malými poloměry (dáno výrobcem kolejiva). Nicméně sklon svahu zahrady je poměrně značný, takže bylo nutno vybudovat vratné traťové serpentiny a jeden nadjezd. I přez tyto úpravy má dráha sklon 5-6% (u velké železnice již zubačka) a je dobrá pro zkoušení modelů trakčních i tažených vozidel. Na tonto sklonu bohužel neobstojí některá sériově vyráběná vozidla (např. U37.0 od LGB), což je zajisté škoda. Dráha je pro veřejnost otevřena v jarních a letních měsících každou první neděli. Modely trakčních vozidel jsou napájeny z trakční baterie 12V doplněnou o protizkratovou ochranu. Na dráze jsou provozována vozidla různých železničních správ a můžeme zde spatřit modely vozidel domácích (ČSD, ČD, JHMD, Boržavská dráha) nebo zahraničních (RhB, FO, WSB), (DR, DB, RüB, Máv). Spolu s modely a stavbami, které byly doplněny figurkami lidí a zvířat a jinými dalšími předměty vznikl miniaturní a v jistém slova smyslu i historický skanzen v měřítku 1:22.
Oficiální webové stránky: Zahradní železnice .

Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice

Úzkokolejné železnice - Hl. stránka